รายงานประจำปีของสถานศึกษา

Home
เขียนโดย นิวัฒน์ ฤกษ์กังวาน   

 

บุคลากรครูโรงเรียนวัดเสาธงนอก

 

 

photo
นางสาวนภาพร ใจบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงนอก
photo97 New1 photo95 photo100
นางรวินทนิภา  กาญจนเดชาธร นางณัฐฐิญา มะนูญาธนพัฒน์ นางสาวกรวรรณ แก้วสีม่วง
ครู คศ.3 ครู คศ.3 ครู คศ.1
photo100 22471706 1826813577348058 456838423 n 22547669 1826813587348057 1415400866 n
นางสาวสุภิญญา สุวรรณสม นายเอกชัย เกล็ดพลี นางสาวสุณัฏฐิกา พลวิชัย
ครู คศ.1 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
22447512 1826813567348059 1661887306 n . photo110
นางสาวอนุศิริ ชิณศรี . นางสาวเจนจิรา ข่วงทิพย์
ครูผู้ช่วย . พนักงานราชการ


 
.

  .
- - photo100
- -
นางทัศนีย์ หอมคง
- - นักการภารโรง

last update: 30 Oct. 2015

 

 

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเวปไซต์ของเรา


 

โรงเรียนวัดเสาธงนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

เลขที่ 21  หมู่ที่ 6  ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์ 10540

E-Mail : wstn_54@hotmail.com โทรศัพท์ 02 – 3381533 โทรสาร 02 – 3381533

 

 

Premium joomla themes

เพจประชาสัมพันธ์