รายงานประจำปีของสถานศึกษา

Home
เขียนโดย จิน   

 

 

 

 

 อัตลักษณ์โรงเรียน

 

มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เป็นเลิศทางวิชาการ สู่สากล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเวปไซต์ของเรา


 

โรงเรียนวัดเสาธงนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

เลขที่ 21  หมู่ที่ 6  ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์ 10540

E-Mail : wstn_54@hotmail.com โทรศัพท์ 02 – 3381533 โทรสาร 02 – 3381533

 

 

Premium joomla themes

เพจประชาสัมพันธ์