Home
ประวัติครูลภัสรดา สายหยุด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นิวัฒน์ ฤกษ์กังวาน   
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2012 เวลา 21:15 น.

                                                                         photo89

นางสาวลภัสรดา  สายหยุด

ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 โทรศัพท์................................................
E-mail   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

การศึกษา

    ระดับปริญญาตรี   

       - สถาบันราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร วิชาเอก บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

       -  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ความสามารถพิเศษ

       - ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

ประวัติการทำงาน

   - ปี 2543 –2550

          โรงเรียนศรีวิทยา (ภาคเอกชน) จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำแหน่งครูบรรณารักษ์ ระยะเวลา 7 ปี 

   - ปี 2550 –2551

           โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อฯ(ภาครัฐ) จังหวัดสมุทรปราการ ตำแหน่งครูบรรณารักษ์ 

            ระยะเวลา 1 ปี

   - ปี 2551 -2553 

            โรงเรียนวัดเสาธงนอก (ภาครัฐ) จังหวัดสมุทรปราการ  ตำแหน่งครูบรรณารักษ์

             ระยะเวลา 2 ปี

   - ปี 2554 – ปัจจุบัน

            ได้รับการบรรจุข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดเสาธงนอก (ภาครัฐ)

             จังหวัดสมุทรปราการ

 ผลงานที่ภาคภูมิใจ
   - ปี 2546

             เป็นครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ (การส่งเสริมรักการอ่าน) ของสำนักงานคณะกรรมการ

             การศึกษาเอกชน

   - ปี 2548
             เป็นผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ขั้นสูง(A.T.C)
   - ปี2551

             เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียน การประกวดเต้นแอโรบิค ระดับประถมศึกษา (ป.4-6)

             ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   ณ จังหวัดชลบุรี

   - ปี 2552

              เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียน แข่งขันตอบคำถามหนังสือสารานุกรมไทย

              สำหรับเยาวชน (ป.4-6) ได้เหรียญเงิน ระดับจังหวัดสมุทรปราการ

 คติประจำใจ
              ความสุขอยู่ที่ใจ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 มกราคม 2013 เวลา 00:38 น.
 

 

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเวปไซต์ของเรา


 

โรงเรียนวัดเสาธงนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

เลขที่ 21  หมู่ที่ 6  ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์ 10540

E-Mail : wstn_54@hotmail.com โทรศัพท์ 02 – 3381533 โทรสาร 02 – 3381533

 

 

Premium joomla themes

เพจประชาสัมพันธ์