รายงานประจำปีของสถานศึกษา

Home วิสัยทัศน์ ภารกิจ
เขียนโดย จิน   

 

 

                                        วิสัยทัศน์

 แหล่งเรียนรู้ดี เป็นเลิศทางวิชาการ เปี่ยมล้นคุณธรรม สื่อสารสากล

สร้างสรรค์วิถีชีวิตประชาธิปไตยและเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประชาคมอาเซี่ยนและโลกอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

         

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเวปไซต์ของเรา


 

โรงเรียนวัดเสาธงนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

เลขที่ 21  หมู่ที่ 6  ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์ 10540

E-Mail : wstn_54@hotmail.com โทรศัพท์ 02 – 3381533 โทรสาร 02 – 3381533

 

 

Premium joomla themes

เพจประชาสัมพันธ์