รายงานประจำปีของสถานศึกษา

Home บุคลากร
เขียนโดย นิวัฒน์ ฤกษ์กังวาน   

 

บุคลากรครูโรงเรียนวัดเสาธงนอก

 

 

photo
นางสาวนภาพร ใจบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงนอก
photo97 New1 photo95 photo100
นางรวินทนิภา  กาญจนเดชาธร นางณัฐฐิญา มะนูญาธนพัฒน์ นางสาวกรวรรณ แก้วสีม่วง
ครู คศ.3 ครู คศ.3 ครู คศ.1
photo100 22471706 1826813577348058 456838423 n 22547669 1826813587348057 1415400866 n
นางสาวสุภิญญา สุวรรณสม นายเอกชัย เกล็ดพลี นางสาวสุณัฏฐิกา พลวิชัย
ครู คศ.1 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
22447512 1826813567348059 1661887306 n . photo110
นางสาวอนุศิริ ชิณศรี . นางสาวเจนจิรา ข่วงทิพย์
ครูผู้ช่วย . พนักงานราชการ


 
.

  .
- - photo100
- -
นางทัศนีย์ หอมคง
- - นักการภารโรง

last update: 30 Oct. 2015

 

 

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเวปไซต์ของเรา


 

โรงเรียนวัดเสาธงนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

เลขที่ 21  หมู่ที่ 6  ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์ 10540

E-Mail : wstn_54@hotmail.com โทรศัพท์ 02 – 3381533 โทรสาร 02 – 3381533

 

 

Premium joomla themes

เพจประชาสัมพันธ์