รายงานประจำปีของสถานศึกษา

Home บุคลากร
เขียนโดย นิวัฒน์ ฤกษ์กังวาน   

                                       

 

                                                photo102

                                        นายนิวัฒน์   ฤกษ์กังวาน
                                           ตำแหน่ง ครู คศ.1
                    โทรศัพท์.................................................

                          e-mail   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 การศึกษา
       *** ปกศ.สูง (พลศึกษา - สุขศึกษา) วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี
       *** กศ.บ.(การศึกษาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
       *** กศ.ม.(การศึกษามหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
       *** ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโทการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ

                                      

                                       

                                        

                           

                                  

                                  

                                  

                                    

 

 

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเวปไซต์ของเรา


 

โรงเรียนวัดเสาธงนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

เลขที่ 21  หมู่ที่ 6  ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์ 10540

E-Mail : wstn_54@hotmail.com โทรศัพท์ 02 – 3381533 โทรสาร 02 – 3381533

 

 

Premium joomla themes

เพจประชาสัมพันธ์