รายงานประจำปีของสถานศึกษา

Home Category Table คุณธงไชยมนตรี ธรรมเที่ยงสัตย์ มอบเงินจ้างครูและทุนนักเรียน 40,000 บาท
คุณธงไชยมนตรี ธรรมเที่ยงสัตย์ มอบเงินจ้างครูและทุนนักเรียน 40,000 บาท
เขียนโดย กิตติพงษ์ โฆษิตชัยวัฒน์   

คณธงไชยมนตร ธรรมเทยงสตว มอบเงนจางครและทนนกเรยน 40000 บาท

 

 

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเวปไซต์ของเรา


 

โรงเรียนวัดเสาธงนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

เลขที่ 21  หมู่ที่ 6  ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์ 10540

E-Mail : wstn_54@hotmail.com โทรศัพท์ 02 – 3381533 โทรสาร 02 – 3381533

 

 

Premium joomla themes

เพจประชาสัมพันธ์