รายงานประจำปีของสถานศึกษา

Home Category Table คุณธงไชยมนตรี ธรรมเที่ยงสัตย์ มอบชุดคอมพิวเตอร์ 12 เครื่อง มูลค่า 120,000 บาท
คุณธงไชยมนตรี ธรรมเที่ยงสัตย์ มอบชุดคอมพิวเตอร์ 12 เครื่อง มูลค่า 120,000 บาท
เขียนโดย กิตติพงษ์ โฆษิตชัยวัฒน์   

คณธงไชยมนตร ธรรมเทยงสตย  มอบชดคอมพวเตอร 12 เครอง

 

 

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเวปไซต์ของเรา


 

โรงเรียนวัดเสาธงนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

เลขที่ 21  หมู่ที่ 6  ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์ 10540

E-Mail : wstn_54@hotmail.com โทรศัพท์ 02 – 3381533 โทรสาร 02 – 3381533

 

 

Premium joomla themes

เพจประชาสัมพันธ์