รายงานประจำปีของสถานศึกษา

Home Category Table นายวิเชียร ศิริคุดตาภรณ์ ผู้จัดการบริษัทอีสเทอร์นโฟม โปรดั๊ก จำกัดมอบเงินจำนวน 20,000 สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนวัดเสาธงนอก อย่างต่อเนื่องทุกปี
นายวิเชียร ศิริคุดตาภรณ์ ผู้จัดการบริษัทอีสเทอร์นโฟม โปรดั๊ก จำกัดมอบเงินจำนวน 20,000 สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนวัดเสาธงนอก อย่างต่อเนื่องทุกปี
เขียนโดย ณัฐสุด สุ่มสังข์   
 

 

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเวปไซต์ของเรา


 

โรงเรียนวัดเสาธงนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

เลขที่ 21  หมู่ที่ 6  ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์ 10540

E-Mail : wstn_54@hotmail.com โทรศัพท์ 02 – 3381533 โทรสาร 02 – 3381533

 

 

Premium joomla themes

เพจประชาสัมพันธ์