รางวัลเกียรติยศ สธน. ปีการศึกษา 2554 พิมพ์
เขียนโดย นิวัฒน์ ฤกษ์กังวาน   
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2012 เวลา 21:36 น.

 

         ปีการศึกษา 2554          447524 blomst11 

 

nห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับดีเด่น

 

nรางวัลชนะเลิศ การประกวดบ้านพักครู โรงเรียนขนาดกลาง

 

nรางวัลชนะเลิศ การประกวดภูมิทัศน์ โรงเรียนขนาดกลาง

 

nรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศระดับชาติ กิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ระดับชั้น

     

     ประถมศึกษาปีที่ 4-6

 

nรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

 

nโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ระดับเหรียญทอง

 

nโรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบ 3

 

ปฐมวัย   98.44 %

 

ประถม  88.61 %    

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 01 ธันวาคม 2012 เวลา 00:36 น.